Informació general

Aquesta Política de Privacitat i Cookies és aplicable a totes les dades de caràcter personal que tu, com a usuari, (entenent-se usuari com tota persona física que accedeixi al lloc web) ens proporcionis a ICIP en el teu ús de https://forumcatalapau.cat, d’ara endavant la “web”.

L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat i Cookies és oferir-te informació sobre l’ús que realitzem de les dades personals que tractem dels usuaris, així com facilitar-te informació sobre els drets que t’assisteixen d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Qui és el responsable?

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta web és ICIP, amb número de CIF Q0801573G i domicili social a Aragó 244-248 Barcelona, Barcelona 08007.

Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça de correu electrònic comunicacio@icip.cat per a realitzar totes les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris.) Les dades de caràcter personal que recollim seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades al nostre Registre d’Activitats de Tractament.

Per a què demanem les teves dades?

FinalitatDescripcióDades
Contacte amb l’usuariAtendre les consultes que es fan a través del formulari de contacte, de reclamació o altres canals d’atenció al clientNom i cognoms, Correu electrònic.

Quina és la nostra legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal?

La nostra base de legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal és la següent:

 • El consentiment: Si has atorgat el consentiment expressament en el moment d’introduir les dades de caràcter personal en marcar la casella corresponent.
 • L’execució d’un contracte: Si existeix una relació contractual entre tu i ICIP, o bé, el tractament de les dades de caràcter personal sigui necessari per al desenvolupament de la relació comercial.
 • El compliment d’una obligació legal: En aquells casos que a ICIP tinguem una obligació legal que ens sigui aplicable com a responsable del tractament.
 • L’interès legítim: En aquells casos que existeixi un interès legítim propi o de tercers relacionat amb el funcionament de la web o la prestació de serveis a l’usuari, sempre que els interessos i drets fonamentals dels usuaris no prevalguin sobre l’interès legítim.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les dades de caràcter personal que recollim a través de la web seran tractats i conservats durant el temps necessari per a executar la finalitat per a la que han estat recollides.

Més concretament, aquelles dades que recollim per al desenvolupament i execució d’un contracte amb tu, es conservaran en tant la relació contractual continuï vigent, mentre que aquelles dades personals que recollim en exercici de l’interès legítim o amb el teu consentiment els conservarem solament durant el temps necessari per a complir amb aquesta finalitat.

Una vegada transcorregut el termini estrictament necessari per a l’execució de les finalitats que hem descrit anteriorment, conservarem durant un termini addicional les dades de caràcter personal, fins que hagin prescrit totes les accions que poguessin sorgir de la nostra responsabilitat derivada de cadascun dels tractaments.

En aquells casos que hàgim de realitzar transferències a tercers amb seu o servidors fora de la Unió Europea, o l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega o Liechtenstein), i la Comissió Europea no hagi emès una Decisió d’Adequació sobre aquest país, o no comptin amb unes Normes Corporatives Vinculants, complirem amb el que es disposa per a aquests casos per la Comissió Europea per a brindar-te les garanties adequades, mitjançant la subscripció de les clàusules contractuals tipus o bé, recollint el teu consentiment informat.

Si vols més informació sobre la transferència de dades personals que realitzem a països fora de la UE/EEA, pots contactar-nos a través del següent correu electrònic: comunicacio@icip.cat

Quan aquestes companyies tinguin la seu o els servidors als Estats Units, has de saber que els Estats Units no ha rebut un dictamen d’adequació a la normativa de protecció de dades europea, per la qual cosa és possible que els estàndards de protecció de les teves dades personals no siguin els mateixos que els previstos en la normativa europea. En aquest sentit, en continuar en el teu ús dels serveis o de la web, estàs consentint al tractament d’aquestes dades personals als Estats Units.

Quins són els teus drets?

Podràs exercir els següents drets en qualsevol moment i de manera gratuïta:

 • Accés: per a conèixer quines dades teves conservem i què fem amb elles;
 • Rectificació: per a informar-nos d’alguna dada inexacta;
 • Supressió: per a que eliminem les teves dades personals, en la mesura que sigui possible;
 • Oposició: per a que deixem de tractar les teves dades personals per a una de les finalitats ressenyades anteriorment, sempre que no existeixi una obligació legal que ho impedeixi;
 • Portabilitat: per a que transferim, en la mesura que sigui possible, les teves dades personals a un tercer;
 • Limitació: per a que suspenguem les teves dades quan impugnis l’exactitud d’aquestes, o perquè vols que els conservem per a exercir alguna acció;
 • A no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades.

Podràs exercir-los enviant un correu electrònic a l’adreça comunicacio@icip.cat, indicant el dret que es desitges exercitar, acompanyat d’un document acreditatiu de la teva identitat o bé utilitzant els següents formularis:

 • Exercici del dret d’accés aquí.
 • Exercici del dret de rectificació aquí.
 • Exercici del dret a supressió aquí.
 • Exercici del dret d’oposició aquí.
 • Exercici del dret de portabilitat aquí.
 • Exercici del dret de limitació aquí.
 • Exercici del dret a no ser objecte de decisions automatitzades aquí.

Si nosaltres no respectem degudament aquests drets com a responsable, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid o en l’adreça de correu electrònic dpd@agpd.es.

Confidencialitat i mesures de seguretat

ICIP, ens comprometem a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris i a utilitzar-les conformi les finalitats per a les quals han estat recollits.

Hem adoptat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament i que requereix la normativa de protecció de dades.

POLÍTICA DE COOKIES

Abans de començar, Què és una cookie? Quins tipus de cookies existeixen?

Una cookie és un petit arxiu de text que els llocs web instal·len en l’ordinador o dispositiu mòbil dels usuaris que els visiten. Les cookies s’utilitzen generalment per a fer que els llocs web funcionin, o ho facin més eficientment, així com per a recollir informació sobre el seu ús.

Les cookies poden classificar-se de la següent manera:

 • Segons l’entitat que les gestioni: cookies pròpies i de tercers;
 • Pel termini que romanen actives: cookies de sessió i persistents;
 • Segons la seva finalitat: tècniques, de preferència o personalització, d’anàlisi i de màrqueting.

Quines cookies utilitzem?

En la següent taula s’expliquen les cookies que utilitzem i per a què:

IdentitatFuncióTitularDominiDurada

Pots canviar les teves preferències de cookies en qualsevol moment a través del següent enllaç Configurar Cookies. . És possible que hagis d’actualitzar la pàgina per a que la configuració faci efecte.

Eliminar les cookies

La majoria dels navegadors web permeten un cert control de la majoria de les cookies a través de la configuració del navegador. Pots configurar les cookies dels navegadors més comuns seguint les seves instruccions:

Per a trobar informació relacionada amb altres navegadors, pots visitar el lloc web del navegador corresponent.

Canvis en la Política de Privacitat i Cookies

Aquesta Política de Privacitat i Cookies va ser actualitzada per última vegada el 01/02/2024. ICIP es reserva el dret a actualitzar i modificar aquesta Política de Privacitat i Cookies per a adaptar-la a les novetats legislatives i jurisprudencials pel que et recomanem revisar-la periòdicament.