Accepto que l’organització/institució que represento compleix els criteris següents:

1.     L’organització/institució està compromesa amb els valors de cultura de pau i de justícia social descrits a la Llei 21/2003 de 4 de juliol, de foment de la pau.

2.     L’activitat que organitza està relacionada amb el foment de la cultura de pau.

3.     L’activitat que organitza no té com a objectiu principal finalitats lucratives o de captació de fons. 

4.     L’organització/institució actua en coherència amb els valors de la justícia global, la lluita contra la pobresa i les desigualtats, l’acompliment dels drets humans i la consecució de la pau. En aquest sentit, garanteix que no es tracta de cossos armats i que les seves actuacions no tenen un impacte negatiu per a la pau i els drets humans, com podria ser a través del finançament la indústria militar o de projectes que vulneren els drets humans, implicació directa en conflictes armats o operacions en paradisos fiscals.