Com entenem una Catalunya en pau?
Com contribuïm, des de Catalunya, a la pau al món?

Catalunya té una llarga tradició de foment de la pau, a casa nostra i en l’àmbit internacional. Fruit d’aquesta tradició, i de l’empenta i la reivindicació socials, l’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de foment de la pau, una norma innovadora que insta les institucions catalanes a treballar per la pau, tant a Catalunya com en els països en conflicte.

A partir de la Llei de foment de la pau, es van crear el Consell Català de Foment de la Pau i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), que promou la cultura de pau en la societat catalana i a escala internacional. En paral·lel, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i diversos ens locals i supramunicipals han impulsat iniciatives de foment de la pau, i les organitzacions de la societat civil han sabut promoure una consciència ciutadana i un compromís i una mobilització amb la cultura de la pau tant a Catalunya com als països del Sud global. ¹

 

¹ Conjunt de països amb un índex de desenvolupament humà mitjà o baix, la majoria dels quals estan situats a l’hemisferi sud.

Podem afirmar, doncs, que a Catalunya hi ha un ric ecosistema social, institucional, acadèmic i cultural compromès amb els valors i la cultura de la pau. Amb tot, els darrers anys, les dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals han canviat significativament i s’han generat nous reptes de convivència, drets humans, igualtat i democràcia arreu del món, i també a casa nostra.

L’any 2021, en el marc del Congrés Mundial de Pau de Barcelona, les organitzacions catalanes per la justícia global van proposar l’organització d’un fòrum català per la pau. Posteriorment, el Consell Català de Foment de la Pau va acordar impulsar-lo, en col·laboració amb el Govern. De fet, en aquesta línia, el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 també es compromet a elaborar una estratègia de foment de la pau. 

El Fòrum Català per la Pau és, doncs, una iniciativa institucional i social impulsada pel Govern de Catalunya, el Consell Català de Foment de la Pau, l’ICIP i el teixit associatiu, i que tindrà una durada de dos anys (2024-2025).

Catalunya té una llarga tradició de foment de la pau, a casa nostra i en l’àmbit internacional. Fruit d’aquesta tradició, i de l’empenta i la reivindicació socials, l’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de foment de la pau, una norma innovadora que insta les institucions catalanes a treballar per la pau, tant a Catalunya com en els països en conflicte.

A partir de la Llei de foment de la pau, es van crear el Consell Català de Foment de la Pau i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), que promou la cultura de pau en la societat catalana i a escala internacional. En paral·lel, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i diversos ens locals i supramunicipals han impulsat iniciatives de foment de la pau, i les organitzacions de la societat civil han sabut promoure una consciència ciutadana i un compromís i una mobilització amb la cultura de la pau tant a Catalunya com als països del Sud global. ¹

¹ Conjunt de països amb un índex de desenvolupament humà mitjà o baix, la majoria dels quals estan situats a l’hemisferi sud.

Podem afirmar, doncs, que a Catalunya hi ha un ric ecosistema social, institucional, acadèmic i cultural compromès amb els valors i la cultura de la pau. Amb tot, els darrers anys, les dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals han canviat significativament i s’han generat nous reptes de convivència, drets humans, igualtat i democràcia arreu del món, i també a casa nostra.

L’any 2021, en el marc del Congrés Mundial de Pau de Barcelona, les organitzacions catalanes per la justícia global van proposar l’organització d’un fòrum català per la pau. Posteriorment, el Consell Català de Foment de la Pau va acordar impulsar-lo, en col·laboració amb el Govern. De fet, en aquesta línia, el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 també es compromet a elaborar una estratègia de foment de la pau. 

El Fòrum Català per la Pau és, doncs, una iniciativa social i institucional impulsada pel teixit associatiu, el Govern de Catalunya, el Consell Català de Foment de la Pau i l’ICIP, que tindrà una durada de dos anys (2024-2025).

Objectius

El Fòrum Català per la Pau és un procés participatiu de reflexió i debat que tindrà dos anys de durada (2024-2025) i que neix amb un doble objectiu:

Elaborar
un pla de país
de pau

Enfortir
el moviment per la
pau de Catalunya

Objectiu 1:

La creació de la política pública de pau ha de permetre dotar de més coherència, visibilitat i impacte les actuacions del Govern, els ens municipals i els ens supramunicipals en matèria de foment de la pau a escala local i global.

Per elaborar el pla de país de pau, el Fòrum Català per la Pau ha creat tres canals de participació ciutadana:

sobre els cinc eixos temàtics, les quals tindran lloc a diferents localitats de Catalunya

per part de persones, entitats i institucions que vulguin aprofundir sobre els eixos temàtics prioritaris

de persones i col·lectius, a través del web participa.gencat.cat

Objectiu 2:

Per enfortir el moviment per la pau de Catalunya, el Fòrum Català per la Pau donarà protagonisme a les entitats de pau catalanes, agrupades principalment en Lafede.cat, la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i la Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya.

Totes les entitats o institucions de Catalunya compromeses amb els valors de la cultura de pau descrits en la Llei de foment de la pau poden sumar-se al Fòrum Català per la Pau i organitzar o promoure activitats al llarg dels anys 2024 i 2025.