Procés participatiu

El Fòrum Català per la Pau estableix un procés de participació ciutadana, que inclogui un nombre ampli i diverses de veus i experiències, per tal de portar a terme la creació de la política pública de pau.

Aquest procés participatiu constarà de tres canals:

 

Sessions
deliberatives

sobre cinc eixos temàtics de debat, les quals tindran lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona

Sessions
autogestionades

per part de persones, entitats i institucions que vulguin aprofundir sobre els eixos temàtics prioritaris

Aportacions
online

de persones i col·lectius, a través del web participa.gencat.cat

Què es farà amb totes les propostes presentades?

Un cop tancat el termini de recepció de propostes, a partir de les aportacions rebudes el Consell Català de Foment de la Pau elaborarà una proposta de política pública de pau que serà presentada al Govern.

Totes les aportacions rebran informació sobre la seva inclusió o no en la proposta final de política pública de pau.